Nyttehaverne

Nyttehaverne i Ryget Skovby ligger ved boldbanen nord for Enebærhaven, vest for Rønnebærhaven og syd for Lærkehaven.

Nyttehaver - Luftfoto

Se kort på findvej.dk

Hvert lod er omkring 30 m2.

Man er fælles om at vedligeholde stien ud for sit eget lod i samarbejde med sine naboer efter haveplanens farveinddeling. Vandposten er vi alle fælles om.

haveplan

 

Vi har det så hyggeligt med hinanden og det vi dyrker…