Forfatterarkiv: rasmuskinnerup

Generalforsamling 2018

Værløse, den 23. marts 2018

Indkaldelse til

Generalforsamling i Nyttehaveforeningen Ryget Skovby

I henhold til foreningens vedtægter afholdes der generalforsamling

Tirsdag den 10. April 2017 kl. 19:30
Hos Michael Laustsen, Enebærhaven 20

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Årsregnskab samt evt. Revisionsbemærkninger
4. Godkendelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand,
(nuværende Michael Laustsen)
7. Valg af bestyrelse og suppleanter,
(nuværende: Hanne Yde, Torben Lindved, Dorte Hansen)
8. Valg af intern revisor og suppleant
(nuværende: Jens Bager)
9. Eventuelt

Kontingentet for sæson 2018 er 450 kroner (300,- i leje til kommunen og
150,- til løbende udgifter i foreningen)
Beløbet bedes indbetalt på Konto nr. 2446 4390550664
senest 3. april 2018.

Forslag til generalforsamlingen skal være et medlem af bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen (27. marts).

Der bydes på øl, vand, kaffe og te

Vi glæder os til at se jer.
Vh. bestyrelsen

Fælles arbejdsdag

Vi mødes onsdag den 8. juni 2016 kl. 17-19 i ved vandposten. Henvendelse til undertegnede som koordinerer overskuelige opgaver.

Planen er at renovere området omkring vandposten.

Der vil være materialer, så området kan blive mere indbydende bl.a. med nye blomsterbede.

Der vil være øl og vand til at slukke tørsten.

Hvis man ikke kan deltage i arrangementet opfordres man til at tage sin tørn med ukrudtet på stierne!

Vel mødt, formanden