Ordensregler

 1. Haverne skal fremstå velpassede i perioden fra medio maj til sidst i september. Renholdes på en sådan måde at ukrudt og ukrudtsfrø ikke spredes til andre haver.
 2. Der må ikke foregå aktiviteter i haven eller på området, der kan genere andre medlemmer. Alle medlemmer skal bidrage til ro, orden og god behandling af fællesskabet indenfor foreningen.
 3. Der må ikke ligge byggematerialer i haven.
 4. Der må opstilles en redskabsboks af naturmaterialer med maksimal mål på 2 m x 1 m x 0,6 m på haveloddet. Denne boks skal opføres efter en af bestyrelsen godkendt standardtegning.
 5. Havelodderne må kun indhegnes af naturmaterialer og kun i en højde af max. 1 meter.
 6. Der kan opsættes mindre kompostbeholdere af naturmaterialer i haven. (Der stiles mod en fælles komposteringsmulighed.)
 7. Der må ikke forefindes træer eller buske i haven , der overstiger en højde af 1,5 meter.
 8. Tilførsel af ny muld skal aftales med bestyrelsen.
 9. Al affald skal fjernes fra haveloddet og foreningens område.
 10. Afbrænding af haveaffald eller anden affald er forbudt.
 11. Brugen af støjende redskaber skal indskrænkes til et minimum og må alene foregå i tidsrummene : hverdage :10.00 – 20-00. Lørdage: 10.00 – 16.00. Søn- og helligdage: 10.00 – 12.00.
 12. Der skal vises hensyn til de omkringboende.
 13. Husdyrhold er forbudt. Medbringes hunde skal de holdes i snor, og deres efterladenskaber skal straks fjernes.
 14. Medlemmerne er ansvarlige for deres gæsters optræden.
 15. Afholdes der private arrangementer, skal medlemmet i god til søge bestyrelsens tilladelse.
 16. Påtaler fra bestyrelsen skal straks efterkommes.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 2/1-2003

Se ordensregler af 2-1-2003 (inkl. underskrifter)